Aktualności - Informacje ze świata

Zachowanie zgodności z systemem ISF w zakresie terminologii odporności na choroby

 

Niniejszym pismem informujemy, że – zgodnie z aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Nasienną (ISF) – Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto ustalił jednolitą formułę skrótów dla opisów odporności na choroby i patogenów. Zmiana terminologii określającej odporność nie będzie miała wpływu na kryteria i poziom odporności.
 
Termin Resistance (R) [Odporność] zostaje zmieniony na High Resistance (HR) [Wysoka odporność]
Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto będzie od tej pory stosował wyłącznie określenie „Wysoka odporność”. Definicja określenia „Odporność”, które było tradycyjnie stosowane w odniesieniu do roślin z upraw polowych w ramach poprzedniej struktury Monsanto, była taka sama, jak definicja terminu „Wysoka odporność”, zgodnie z wytycznymi ISF.
W ramach wytycznych ISF istnieją dwa standardowe skróty wykorzystywane do opisu reakcji roślin na szkodniki, patogeny lub stres abiotyczny: HR (Wysoka/Standardowa odporność) i IR (Średnia odporność). Definicje obu skrótów – HR i IR znajdują się na stronie internetowej ISF pod adresem www.worldseed.org.
Wprowadzone zmiany zapewniają jednolitość komunikacji w ramach działalności związanej z nasionami, a nowe standardy wprowadzone przez Dział Nasion Warzyw spółki Monsanto spowodują ujednolicenie terminologii związanej z chorobami w całej branży. Wprowadzone nowe standardy dotyczą wszystkich odmian we wszystkich regionach i wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.
 
Zmiany wyłącznie w sposobie komunikacji, bez wpływu na jakość
Nasi klienci nie odczują żadnych zmian. Zmienia się jedynie terminologia. Nie będzie to miało wpływu na żadne inne aspekty oprócz komunikacji w zakresie cenników, druków reklamowych itp. Standardy jakości spółki Monsanto dla spółek De Ruiter Seeds i Seminis nadal pozostaną najwyższe w branży. Aktualnie przeprowadzamy wymianę najlepszych praktyk pomiędzy firmami, aby zapewnić opracowanie wiodących programów dających wyniki zgodne z komunikatami przekazywanymi dla rynku.
 
Spółka Monsanto nieustannie pracuje nad podwyższeniem własnych standardów, aby jak najlepiej służyć swoim klientom.Zamierzamy utrzymać najwyższe standardy w zakresie oferty produktów spółek Seminis i De Ruiter Seeds.
 

Mamy nadzieję, że przekazane informacje są wyczerpujące. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

Ciasteczka Polityka prywatności Informacje prawne Polityka ciasteczek

Aktualności

Pokaz odmiany DUCOVERY - 15.06.2016 r.

więcej

Chcesz otrzymywać porady na temat: Jak prowadzić swoją uprawę - zostaw e-mail